انواع محل نگهداری سرور

۱- مرکز داده و دیتاسنتر

مراکز ویژه و مخصوص نگهداری سرورهای مختلف که به آنها مرکز داده یا Data Center گفته می‌شود.

تعریف بسیار ساده از مراکز داده عبارت است از: محلی بزرگ که تعداد زیادی رک و سرور و تجهیزات شبکه و مشتقات شبکه اعم از کابل و سوئیچ و غیره در آن قرار گرفته که تمامی آنها به اینترنت پرسرعت و برق اضطراری متصل هستند. در کنار این تعریف ساده نیاز به استانداردهای بسیار دقیقی برای راه اندازی مراکز داده وجود دارد که خارج از بحث این مقاله است.

۲- اتاق سرور

در نگاه کلی، Server Room یا اتاق سرور ممکن است از نظر توضیح و شباهت عملکرد با دسته اول یعنی دیتاسنتر یکسان باشد اما از نظر رعایت استانداردها و تجهیزات، کمی تفوت وجود دارد. برخی استانداردها در اتاق سرور نسبت به مراکز داده کم‌تر رعایت و یا به طور کامل حذف می‌شود. همچنین تجهیزات آن در اندازه‌های بسیار کوچک‌تری تهیه و راه اندازی می‌شوند.

همان طور که گفته شد بین تجهیزات و امکانات دسته دوم و دسته اول تفاوت‌هایی وجود دارد که بارزترین آنها را در ادامه نام می‌بریم.

در مطالب دنباله دار این مبحث، توصیه می‌شود مطلب “ویژگی‌های یک اتاق سرور چیست؟” را مطالعه کنید.
تفاوت دیتاسنتر و اتاق سرور:

در مراکز داده ژنراتورهای قوی وجود دارد که در مواقع اضطراری قطع برق اصلی، کلیه سرورها و تجهیزات جانبی را روشن و فعال نگه خواهد داشت. می‌توان به پشتیبانی مراکز داده به حداقل دو خط ارتباط اینترنتی پر سرعت اشاره کرد که در صورت قطع اولین خط ارتباطی اینترنت پرسرعت خط ارتباط دوم برای سرویس‌دهی استفاده خواهد شد از دیگر ویژگی های مراکزداده احداث آنها در مسیرهایی که دسترسی به آنها شرایط خاص نیاز دارد اتفاق می افتد و تردد و دسترسی به محل مرکز داده محدود و کنترل شده است.

ویژگی‌هایی که گفته شد در اتاق سرور هم وجودhttp://servertik.ir/ دارد اما همه چیز در اندازه بسیار کوچک‌تر، یعنی به جای استفاده از ژنراتور برق از UPS استفاده می‌شود. محل قرارگیری اتاق سرور جایی خواهد بود که درب ورود به آن قفل است و حتی پنجره ای برای ورود گرد و غبار نیز در آن اتاق وجود ندارد و یا به جای چند خط ارتباطی اینترنت معمولا یک خط ارتباطی و خیلی کم دو خط ارتباطی وجود دارد.